Friday, April 24, 2009

FELIPE AGONCILLO

Felipe Agoncillo(1859-1941)

Si Felipe Agoncillo ay isang hukom at bayaning Pilipino, asawa ni Gng. Marcela Marino y Agoncillo isinilang sa Taal, Batangas noong Mayo 26, 1859 nina Don Ramon Agoncillo at Donya Gregoria Encarnacion. Sinasabing bata pa lamang ito ay may kakaiba ng talinong angkin. Nakapagtapos sa Unibersidad ng Santo Tomas at natamo nito ang matataas na parangal ng Unibersidad at kanyang lisensya sa larangan ng batasang panghurado. Inakusahang Filibustero ng mga kapwa mamayan ng Taal, lumisan si Don Felipe Agoncillo, patungong Bansang Hapon at kung saan lumisan muli ito pantungong Hong-Kong, upang sumanib sa iba pang mga Pilipinong myembro ng kilusan. Lumiban pantungong Amerika si Don Felipe Agoncillo kasama si Don Sixto Lopez upang ipaglaban ang karapatan ng mamayang Pilipino, ngunit ang pangulong Amerikanong si William Mckinley ay hindi sila hinarap. Hindi pa rin doon natapos ang kanyang pagiging makabayan at hindi iyon ang humadlang sa kanya patungong Paris sa Pransya, kung saan may ipinagdidiwang na komperensya sa pagitan ng Espanya at Amerika tungkol sa kapayapaan ng dalawang bansa. Sawing bumalik ito sa Hong Kong upang makasamang muli ang junta noong Hulyo 15, 1901.

Namatay si Don Felipe Agoncillo noong Setyembre 29, 1941, sa kalagitnaan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

No comments:

Post a Comment