Tuesday, April 28, 2009

ALAMAT NG BINTAKAY

ALAMAT NG BINTAKAY

Bago dumating ang mga Kastila ang lugar na ito ay mayroon ng mga sari-saring halaman gaya ng palay, mais at bintakay.

Ang halamang bintakay ay maaring gawing hikaw, kwintas at porselas. Ang halamang ito ay nahahalintulad sa halamang banban. Subalit magkaiba ang hugis ng kanilang dahon at buto nito at ang buto ng halamang ito ay ginagawang kagamitang pambabae. Ang mga kababaihan sa lugar na ito ay nagsusuot ng mga kwintas na yari sa Bintakay. Naakit ang ibang taga barangay kung kaya’t nagpagawa rin sila ng ganitong kagamitan.

At ng dumating ang mga Kastila at nagsimulang magturo ng ka-kristiyanuhan, ang halamang bintakay ay naging kagamitan ng kababaihan. Ginawa rin nila itong rosary at iba pang kagamitang pang kristiyano. Bukod tangi lamang ang lugar na ito na maraming halamang bintakay kung kaya’t ang lugar na ito ay tinatawag na mabintakay at ng tumagal ay ginawang o tinawag na Bintakay.

No comments:

Post a Comment