Tuesday, April 28, 2009

ALAMAT NG NANGKA I

ALAMAT NG NANGKA I

Maraming taon na ang nakalipas sa bayan ng Mogpog ay maraming nanirahan. Ang iba ay nagsilipat sa iba’t-ibang lugar. Sa mga lugar na kanilang nilipatan sila ay nagpunta sa bukid. Ang pagbubukid ang kanilang ikinabubuhay.

Isa sa mga lugar na nililipatan ng mga tao ay malapit lamang sa kabayanan. Ang lugar na ito at natatamnan ng mga kahoy na nagbubunga. Ang bunga ng punong ito ay napakasap kakanin ang tawag sa bungang kahoy ay langka na ito ang makikita sa lahat ng dako. Sa lugar na ito langka rin ang nalalanghap dahil sa humihinog at ang dalawang lalaki na magkaibigan at isang taga-ibaba kaya ang lugar na Nangka ay nahahati sa dalawa, at ang lalaking nakatira sa Ilaya na Nangka I at ang sa ibaba na lalaki ay tinatawag na Nangka II.

1 comment: