Tuesday, April 28, 2009

ALAMAT NG MENDEZ

ALAMAT NG MENDEZ

Sa pahanon ng Espanyol ang lugar na ito ay walang pangalan at hindi pinanahanan ng mga tao, isang nagngangalang Basilio Mendez ng Mogpog sa mga oras na iyon ang dumating upang magtago sa lugar na iyon.

Siya, kasama ang kanyang kapatid na babae na nagngangalang Olympia Mendez ay nakipaglaban sa mga Espanyol lalo na sa tinatawag na Insurecrus. Ayon sa matatanda ito ay sa pahanon na kung kailan ang mga sundalong Espanyol lalo ay dumaan sa malapit sa lugar na iyon upang hangaan ang naturang lugar. Namahinga sila sa isang kubong nakita at doon ay nakita ang isang babaeng matanda na gumawa ng malaking bituka ng kalabaw na kung tawagin ay labot na pampook. Nagtanong ang mga sundalo sa kanya kung ano mayroon ang lugar na iyon. Naisip ng matandang babae na ang itinatanong ng mga Espanyol ay ang may-ari ng kalabaw ni Mendez. Mula sa oras na iyon ang lugar na ito ay tinatawag na MENDEZ.

No comments:

Post a Comment