Thursday, April 23, 2009

ALAMAT NG PITONG PULO

ALAMAT NG PITONG PULO

Noong unang panahon, daan- daang taon na ang nakalipas, ay may isang mag- asawang nakatira sa Iloilo. Sila’y may pitong anak na pawing mga babae. Masinop ang kanilang mga magulang kaya lumaki sila sa bait at kabanalan. Palibhasa’y magaganda at mababait ay marami ang sa kanila’y pumipintuho at nag- aanyaya sa mga kasayahan.

Isang araw ay nadaig sila ng udyok na dumalo sa isang malaking piging na idadaos sa pulo ng Guimaras. At sa halip na tumungo sa simbahan noong araw na iyon ay sumakay sila sa isang paraw o bangka at pumaroon sa pook ng kasiyahan.

Ang kanilang ina ay balisang- balisa dahil sa hindi pag- uwi ng kaniyang mga anak na dalaga. Sa katatanong at kahahanap ay natanto niya ang nangyari, kaya sa malaking poot ay isinumpa ang mga anak at sinabi:

“Kung gayong nauna pa at mas higit sa kanila ang kasiyahan kaysa sa Diyos ay maanong mangahulog na sila sa laot.

Ang sumpa ay tumalab, ang mga anak na dalaga ay hindi na nakabalik, pagkat nang sila ay nasa laot na ay lumubog na bigla ang bangka na kanilang sinasakyan, at ang mga magkakapatid ay nangalunod. Siya naming paglitaw ng mga pulong maliliit, pito ang bilang at magkakalapit. PinamagatangSiete Pecados” o pitong kasalanan, at ipinalagay na ito ang mga yumaong magkakapatid.

2 comments: