Friday, April 24, 2009

MACARIO SAKAY

Macario Sakay

Si Macario Sacay Y de Leon (Macario Sakay) ay isang Filipino ng Heneral na nakipaglaban sa mga Amerikano noong Digmaang Filipino- Amerikano.

Siya ang nagtatag ng Republika ng Tagalog, na ang pangunahing misyon ay labanan ang pananakop ng mga Amerikano.

Noong 14 Hulyo 1906, makatapos matanggap at mabasa ni Sakay ang liham mula sa gobernador-heneral ang Amerika, na nagsasabing siya at ang kaniyang mga tauhan ay bibigyan ng amnestiya kapalit ng kanilang pagsuko. Si Sakay na isa sa mga huling Filipinong heneral na namumuno sa mga rebolusyonaryo ay sumuko. Makalipas ang tatlong araw, hinuli si Sakay at ikinulong. Siya ay pinagbintangan isang bandido o tulisan. At noong Setyembre 13 1907, si Sakay ay pinatay ng mga Amerikano.

No comments:

Post a Comment