Wednesday, April 22, 2009

ALAMAT NG INO

ANG ALAMAT NG INO

“Nanay” ang tanong ni Lorna. “Narito ako Lorna”, ang sagot ni nanay. “Nanay pupunta po ako sa Ino kay lola. Itatanong ko kung bakit tinawag na Ino ang lugar na iyon”, ang sabi ni Lorna.

“Huwag ka ng pumunta. Ako na lamang ang magkukuwento sa iyo. Ang sagot ng nanay.

“Ako ay taga-Ino pasimula ng nanay. Ang tatang ko ang nagkwento nito sa akin tungkol sa nayon sa Ino.

“Bakit tinawag na Ino?, ang usisa ni Lorna.

“Alam mo ang pangalan na iyon ay galing sa pangalan ng tao na may-ari ng malawak na lupa na iyon.” Ang paliwanag ng nanay.

Maraming taon ang lumipas ng may isang mag-anak ang nakatira sa lugar na iyon. Siya ay si Higino Hidalgo. Ang taong ito ay may-ari ng tubigan at niyogan. Ang mag-anak ang tumira sa lugar na iyon. Maraming taon ang nakaraan ay maraming tao ang nanirahan sa lugar na ito. Ang lugar ay walang pangalan.

Taon-taon ay nadaragdagan ang mga tao sa lugar na ito. Kaya ang mga taga-nayon ay nag-isip ng pangalan ng lugar. Ang pinagkaisahan nila ay Ino sa pag-alala sa unang angkan ni Higino Hidalgo na unang nanirahan dito.

“Ano naman ang Ino?’

“ Ang kahulugan ng Ino ay Higino, Ino ang palayaw kay Hidalgo”, ang paliwanag ni nanay.

“Salamat po nanay.”

No comments:

Post a Comment