Wednesday, April 22, 2009

ALAMAT NG DULONG BAYAN

ALAMAT NG DULONG BAYAN

Bago sumapit ang digmaan sa bayan ng Mogpog, ang bayang ito ay hindi pa nahahati. Ang mga naninirahan dito ay namumuhay ng payapa, kuntento, nagtutulungan sa mga gawain at nagkakasundo. Kahit ay hating gabi ang mga lalaki ay bumibisita sa kanilang mga kaibigan upang sila ay sama-samang uminom ng tuba. Lagi silang dumadalo ng mga kasiyahan sa paborito nilang lugar na tinatawag nilang “doon sa dulo”.

Ito ang karanasan ng nagdala sa ating salinlahi. Mula noon hanggang ngayon ay tinawag nila itong dulo ng bayan hanggang tawaging DULONG BAYAN.

No comments:

Post a Comment