Wednesday, May 13, 2009

Ang Kambing at ang Lobo

Ang Kambing at ang Lobo

Isang kambing ang nasa dulo ng bangin at kasalukuyang kumakain ng damo roon. Namataan siya ng lobo at nais sana siyang kainin, ngunit hindi nito magawang sunggaban siya sa takot na baka pareho silang bumulusok sa matarik na bangin.


"Ano't nagtitityaga ka sa maliit na damong kinakain mo diyan?", ang sabi ng lobo. "Bakit hindi ka dito sa baba kumain ng damo, kung saan mas marami at mas luntian ang mga kulay," panghihihkayat nito.


Pero sa halip na matukso, ang kambing ay nanatili sa kanyang kinatatayuan at sinabing, "Aanhin ko ang luntiang damuhan, kung ito nama'y nakatanim sa lupang kinatatayuan ng isang matakaw na lobong tulad mo na walang ibang hangad kundi ang ako ay lamunin?"

No comments:

Post a Comment